Geodetické zaměření

Mapové podklady, účelové mapy

pro projektanty

podklad pro projekt (X Y Z)

podkres IS převzatých od správců

zaměření terénu a skutečností dle požadavků projektanta

polohopis a výškopis - body
polohopis a výškopis - vrstevnice

pro firmy, obce, města

účelové mapy areálů firem

polohopisné mapy obcí a měst

a další polohopisné a výškopisné zaměření dle požadavků

polohopis a výškopis areálu firmy
polohopisná mapa obce

Působnost

Havlíčkobrodsko - Jihlavsko - Pelhřimovsko

KONTAKT:
+420 728 169 051
info@geodethb.cz

ADRESA:
Beckovského 2584
580 01 Havlíčkův Brod