Geodetické zaměření

Geodezie ve stavebnictví

pro stavebníky

založení RD

založení vedlejších staveb

zaměření domovních přípojek

vytyčení souřadnic dle požadavku objednatele

vytyčení rodinného domu
zaměření vodovodní a kanalizační přípojky

pro stavební firmy

dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

vytyčení souřadnic z projektu nebo dle požadavku objednatele

zaměření ploch a kubatur, výškových rozdílů na komunikacích

a další geodetické práce ve výstavbě

zaměření chodníku a komunikace
zaměření bytového domu

Působnost

Havlíčkobrodsko - Jihlavsko - Pelhřimovsko

KONTAKT:
+420 728 169 051
info@geodethb.cz

ADRESA:
Beckovského 2584
580 01 Havlíčkův Brod